1. 1.
    acilen cevaplanmasi gerekir.
    1 -1 ... metamfetaminnn