1. 1.
    bu konuyu tartışmaya açan hayin ateyiz cehapelidir. net.

    selam ve triple yol ilen.
    6 ... erectov