1. 1.
    yüksek miktarda getirdiği döviz sayesinde vatandaşlık alan uzaylının imara açılan kamu arazilerine yaptırabileceği bir saraydır.
    ... magnificent brain