1. 1.
    az bilinen bir ilim sorunsalidir...
    1 ... erectof