1. 1.
    Yakalanması epeyce zordur.
    ... mikr00rganizma