1. 1.
  Bir süre sonra hızlı bir giriş yaparak, sinapsları harekete geçirelim.

  Model olarak temel düşünce biçimi zamanında bir eğrilme göstermesidir. Zamanla beraber asıl olan uzayında bir çekime girmesidir. BU çekim bildiğimiz kütle çekimidir. Kütle çekim kuvveti temel olarak , bir tepki birimidir. Çünkü zaman bir etki birimi olarak kabul edilmektedir. ( bu bir şahsi bir iddiadır, modern fizik bunda farklı düşünebilir)
  Halı modeli henüz yapılandırılma aşamasında ancak temel olarak ifade şu:
  Düzlem bir halıdır. Halı ise hiçlik yeri ve entropinin dahi olmadığı bir alandır. Bu düzleme ki biz buna halı diyeceğiz, torbadan sayısız madde modelleri dökülsün. Dökülen maddeler birer illet oluştursun. Oluşan bu birimler bizlere zaman kütle ve yer çekimi vektörler gibi birimler versin. Daha sonra düzleme yayılan maddeler bulunduğu düzleme herhangi bir durma eğilimi olmadığı için baskı yapsın. Baskı yapan birim ise maddeden hızlı olan zamandır. Maddeden hızlı olan şey ışıktır . Ancak ışıktan hızlı olan şey karanlıktır. Karanlık ise zamanın kendisidir. Çünkü biz henüz torbadan dışarı dökülmeden önce zaman zaten çıkmıştı. işte bu tipik bir izafiyettir. Daha sonra zaman hızla etrafa yayılarak madde için tüm ihtimalleri mevcut hale getiriyor. Böylece yayılan zaman hepsine tepkiye karşı etki imkanı veriyor.
  Zaman ise bu süreçte önünde engel olmadığı için düzlemi eğriltiyor. Bükülen düzlem genişlemeye başlıyor. Böylece genişleme ile çekimsel kuvvetlerde birer etki alanı oluşturuyor. Zaman her şeyi kendisiyle beraber ekiyor ve sürüklüyor. Çekilen evren hızla ona doğru giderken aynı şekilde düzleme ait kuvvette etki ediyor. Böylece arada bir entropi oluşuyor. Evet entropi.. Lif gibi düşünecek olursak bu bağın bir ucu zamanın elinde bir ucu ise torbanın içindedir. Ortada kalan her şey ise o ip üzerinde dizilmiştir. Bu ipi düz bir ip olarak düşünmeyin. Bu ip bir balıkçı ağı gibi yada örümcek ağı gibidir.

  Bu noktada kesiyorum. Çünkü temel prensipleri bu şekilde ifade etmek istedim. Sadece bunlar temel genel geçer konular için başlangıç olacaktır.

  p'tarafından,
  Kuantum ve ötesi,
  Manyetizme ve elektrik alan,
  Kütle çekimi ve entropi
  1 ... promer