1. 1.
    yeter artik bu kadar sozluk.
    1 ... madlen dede
  2. 2.
    uyuyun artık
    ... entente cordiale