1. 1.
    Berat Albayrak'tır. Kayınpederi zıpkın gibiyken kendi kaymış gitmiş. http://t24.com.tr/video/e...erat-albayrak-uyudu,15422
    ... jim peterik