1. 1.
    kişilerin duyduğu veya sahip oldukları anksiyete bozukuluğundan kaynaklanır.
    ... darbukadarbukadarbukdarbuka