1. 1.
    uludağ sözlük kızlarıdır, diğer sözlüktekiler böyle olamaz.
    1 -2 ... kan tutan kasap