1. 1.
    Yakaza cinidir.
    ... aydinoglu ventage