1. 1.
  Uykuda Çocuk Ölümleri (uçölüm), y.k.y. istanbul mayıs 2002. ali Teoman'ın Konstantiniye üçlemesinin ilk kitabı. Üçlemenin ikinci kitabı, Karadelik Güncesi, şubat 2007 tarihinde Sel yayıncılık tarafından basıldı. Üçüncü kitap ise henüz yayımlanmadı.
  Uykuda Çocuk Ölümleri'nde olaylar Ali Teman'ın yarattığı istanbul'da geçiyor. Bu istanbul'un zamanı belli değil. Bu istanbul'da insanlar bir yandan gaz lambalarıyla ısınıp sarık takarlarken, bir yandan da bilgisayarları aracılığıyla son teknolojiyle haşır neşir olabilmektedirler.
  Uykuda Çocuk Ölümleri'nde temel olarak memur Xeno nun öyküsü anlatılır. Memur Xeno, 1984 vari bir atmosferi olan bir şirkette çalışan basit bir memurken kendisini birdenbire Uykuda Çocuk Ölümleri adı verilen bir dosya için araştırma yaparken bulur. Araştırma sırasında işler gittikçe sarpa sarar. Ufak çaplı bir şirket olarak düşündüğü işyerinin hiç tanımadığı diğer yüzleriyle tanışır. Kendisini bir labirentin içinde kaybeder. Bu labirentte memur Xeno'yu yüzlerce değişik ve her biri birbirinden geveze farklı insanlar beklemektedir. Bu durum bir süre sonra grotesk bir hal alır ve roman kendi yarattığı dolambaçlarının içinde döndürür durur bizi. Bu döndürüp durma 450 sayfaya yakın sürer gider.
  Uykuda Çocuk Ölümleri'nin dikkate değer bir diğer yanı da biçemidir. Ali Teoman'ın kullandığı dil yarattığı istanbul'la büyük benzerlikler gösterir. Kitabın içinde bir yandan en ağdalı Osmanlıca sözcükler yer alırken, bir yandan da sadeleştirilmiş Türkçenin en güzel örneklerini görebiliriz. Bu durum kitabın ironisini de daha belirgin kılar.
  Kitabın en ilgin yanı, tamamı Ali Teoman tarafından oluşturulan ve kitabın arkasına eklenen kısaltmalar sözlüğü hiç kuşkusuz. Kitabı okumaya üşenenlerin bile şöyle bir alıp göz atmaları gerekir bu sözlükçeye.

  Buraya tadımlık birkaç madde alabiliriz:

  Acaba: acilen araştırmaya başlayınız.
  Badem: Bağdat demiryolu.
  Comet: constantinie metrosu.
  Çalsaad: çalışma saatlerini ayarlama dairesi. (buradaki bir diğer istanbul aşığı yazara çakılan selama dikkati çekmek isterim.)
  Disko: disiplin komisyonu.
  idam: idare meclisi...
  2 -1 ... yage1497
 2. 2.
  (bkz: ali teoman), mimar olmasının avantajıyla, neredeyse somutlaşan bir hayali binada gezdirir bizi bu kitapta; kafkaesk bi havada.
  ... cokmugerekli
 3. 3.
  kitabın en sonunda yer alan kısaltmalar sözlüğündeki kısaltmaların tamamı ve açılımları şu şekildedir:

  a
  acaba: acilen araştırmaya başlayınız
  akab: aile kabristanı
  akil: ayasofya kilisesi
  alkemi: alât-ı kebire mihaniği
  am: artemis mabedi
  anabel: anakent belediyesi
  armud: aryen muhipleri derneği
  aytek: ayakyolu teftiş komitesi

  b
  badem: bağdat demiryolu
  becer: beyin cerrahisi
  bilans: bâtınî ilimler ansiklupedisi
  bokum: boğaziçi omnibüs kumpanyası
  büsük: büyük süveyş kanalı

  c
  comet: constantinié metrosu

  ç
  çalsaad: çalışma saatlerini ayarlama dairesi

  d
  dad: dahili asayiş dairesi
  disko: disiplin komisyonu
  dumur: düyûn-i umumiye reisliği

  e
  ermiş: erzak mubayaa işleri

  g
  gaib: garip isimler bulmacası

  h
  harb: haftalık resimli bilgi
  hasta: hastane-i amire
  hattad: hasar tespit ve tamir dairesi
  hısım: hıfz-ı sıhha müdürlüğü
  hile: halkla ilişkiler etiği
  hüviyed: hüviyet yenileme dairesi
  hüzün: hikâyet-ül zünnûn

  i
  içbilgen: içrekçi bilimler genbiliği
  idam: idare meclisi
  imdad: işbilir memurlar dayanışma derneği
  imece: işbilir memurun cepbilgisayarı
  ismiyok: istanbul mimarlık yüksek okulu
  istek: israf tespit komitesi

  k
  kalem: kaligrafi ve elsanatları müzesi
  kamed: kayıp memurlar dairesi
  keban: kebir britanika ansiklopedisi
  keleş: konstantiniye elektrik şirketi
  kevser: kayıp evraklar servisi
  kızım: kızılay meydanı
  kim: kibele mabedi
  kimdeğil: kimlik değişimi ilkesi
  kodes: kostüm ve dekor salonu
  kokanşebek: konstantiniye kanalizasyon şebekesi
  kombo: konstantiniye merkez borsası
  komet: konstantiniye metrosu
  komik: konstantiniye millî kütüphanesi
  kök: körler kilisesi
  kumar: kısmî ve umumî arşiv
  kültfak: kültürel faaliyetler komitesi

  m
  mafiş: memurin afet işleri
  makabi: makyaj kabinleri
  mama: mabed-i mahrem
  mas: mabed-i süleyman
  mekteb: meslek kazalarını tespit bürosu
  melan: meydan larousse ansiklopedisi
  merkeb: merkez bankası
  metelik: memurin teftiş ve levazım işleri kurulu
  miki: millî kültürün ihyası meselesi
  moda: makinist odası

  n
  nema: neth mabedi
  nisyan: nika isyanı

  o
  okka: oktogon kitap arşivi

  ö
  öd: ölü diller
  öge: öklid geometrisi

  p
  plaka: platon akademisi

  r
  resim: restorasyon işleri müdürlüğü
  resistans: resimli istanbul ansiklopedisi

  s
  saatmaat: saatli maarif takvimi
  sarkasm: sahne arkası mekânı
  sikiş: sicil kayıt işleri
  sitem: simültane tercüme mahfili
  sirkad: sillogos rum kültür araştırmaları derneği
  sodomi kulübü: satranç, okey ve domino kulübü

  ş
  şark: şirket arşiv kitaplığı
  şirin: şirket iç nizamnamesi

  t
  tabib: tabiat bilgisi
  tamir: tersane-i amire
  terhis: terörzedeleri himaye servisi
  tevhid: tevziat hizmetleri dairesi
  tikgizil: tikel gizlilik ilkesi
  tohum: tophane-i humâyûn
  türban: türk büyükleri ansiklopedisi
  türe: tütün rejisi

  u
  uçölüm: uykuda çocuk ölümleri
  ud: uzakdoğu dilleri
  ulubat: ulûm-i bâtıniye

  v
  vekayi: vefat kayıt işleri

  y
  yad: yabancı diller
  yankaç: yangın kaçışı
  yarak: yolsuzlukları araştırma komitesi
  yatgeç: yatay geçiş
  yes: yerebatan sarnıcı

  z
  zap: zümrüd-i anka projesi
  zend: zeyrek nüfus dairesi
  -1 ... thezombiehunter