1. 1.
    uygundur. hatta pardesü bile yapilabilinir.
    ... templier