1. 1.
    gören sanır ki maniheizme geçmeden önce uygurlar cihana hükmediyordu.

    olm uygurlar hep leşçiydi zaten. bana bir savaş gösterin ki türk tarihinde, uygurların yüksek özverisiyle kazanılmış olsun.
    ... no god no master