1. 1.
    gören sanır ki maniheizme geçmeden önce uygurlar cihana hükmediyordu.

    olm uygurlar hep leşçiydi zaten. bana bir savaş gösterin ki türk tarihinde, uygurların yüksek özverisiyle kazanılmış olsun.
    ... get rekt