1. 1.
  uygurlar köktürk harflerinden geri kalanlarla yazdıkları yazılarla günümüze kadar çok az eserle ulaşmışlardır. maniheist- budist- hristiyan dinlerinden etkilendikleri şekillerde yazıtlarında bunlardan yararlanmışlardır. uygurların farklı alfabe kullanmaları günümüze kadar sağlıklı bir şekilde ulaşmasını engellemiştir. biz onlarla ilgili bilgileri çin kaynaklarında elde ediyoruz.
  ilk yazıtlar ve en önemlileri kutluk bilge'nin oğlu moyun çor tarafından sağlığında ve öldüğünde mezar taşı olarak yontturulmuştur.
  taryat yazıtı: 3 parça halindedir. 754'te moyun çor tarafından diktirilmiştir. köktürk ve uygur ilişkilerini anlatır.
  şine usu yazıtı: moyançar'ın mezar taşıdır. 759-760'ta dikilmiştir. uygur kağanlığının kuruluşunu anlatır.
  karabalsagun: türkçe, çince, sogdça yazılmıştır. 808-821'de dikilmiş. ama tahrip edildiğinden bilgi edinilememiştir.
  gulbalçin: *
  #2801331 :)

uygur yazıtları ile alakalı başlıklar