1. 1.
  Ey göğsümün sol yarısı!...
  Su bulanınca,
  Meydanlarda sesin
  Sesiin
  Sesiiiin yırtılınca....

  iyimser bir gül olsun dudaklarında.
  iyimser bir gül açsın yanaklarında.
  ... expected3