1. 1.
    Zeki adamların işidir.

    Mehmet Aydın. imza.
    1 ... aydinoglu vontmarte