1. 1.
    bütün kendini uyanık sananların eninde sonunda yaşayacakları kaderin aforizmasıdır.
    ... sebbaha kadar mokoko