1. 1.
    uriner ve genital sistemlerin ikisine birden verilen addır. uriner sistem bobrekler ve idrar yollarından olusurken( ureter ve mesane), genital sistem erkekte penis, uretra scrotum, testis, epididimis, dustus deferens ve spesifik bezlerden, kadında ise ovaryum, tuba uterina, uterus, vagina, clitoris, bulbus vestibuliden olusur.
    1 ... kadavra