1. 1.
    3 km.Lik urla icin iskele mahallesinden binenden 3 lira alanlardir.
    1 ... templier