1. 1.
    japonların sürekli tekrarlanan bir durumdan tiksindiklerini dile getirmek için kullandıkları sözcük.
    ... dore guido orefice