1. 1.
    derhal kurulmasi gereken bir dewlet.

    selam ve duvaa ile.
    ... erectov