1. 1.
    2. dünya savaşı sırasında japonyada faaliyetini sürdüren teşkilat. savaş tutsakları ile yaptıkları deneyler mevcut. genellikle kan vahşet içerikli olaylar, acımamışlar.
    ... notalivingsoul