1. 1.
    işte bundan sonra ölsenizde umrunuzda olmaz zaten yaşamaya değer birşeyler kalmamıştır.
    ... killimee