1. 1.
  beklentilerin karşılanmaması, aradığını bulamamak, umut edilenin gerçekleşmemesi.
  2 ... asiti kaçmış kola
 2. 2.
  (bkz: hayal kırıklığı) *
  3 ... morfin
 3. 3.
  mutsuzluktan ölüyor olduğunu sanmak
  3 ... alem
 4. 4.
  büyük bir hayal kırıklığı ve ardından hissedilen bütün olumsuz duygular...
  -1 ... sophie
 5. 5.
  "bunu yaşamamak için ummamak mı gerekir sorusunu zihinlerde uyandıran durumdur". ummadan da yaşayamaz ki insan! tabiri caizse iki ucu bilmemneli değnektir.
  ... sophie
 6. 6.
  "hepimiz kardeşiz bu kavga ne diye" konulu yazı yazdıktan sonra eksi oyların artması durumudur.
  ... sonkuzu
 7. 7.
  derin mevzu.
  gelecek beklentilerinin kerhen inhibite edilmesi ve umutlarda lipomlara rastlanması durumu.

  bu bir amadeo modigliani tablosu olmadığına göre, konuyu enine boyuna ele almak gerekmekte öncelikle. sözöncesi; her $ey, insanın bir $eyler ummayı öğrenmesiyle ba$ladı. insan ummayı ve bu sayede kendine hipnoz uygulamayı öğrendikten gayrı, kandırmayı ve yalanı da ke$fetmi$ oldu. kalp kırıklığını, hayâl kırıklığı ile bağda$tırdı neden sonra. yanlı$ları ve kötüyü, acı tecrübeler olarak tanımladı ve döngüye tam bu noktada entegre oldu: artık o da kırabiliyor, incitebiliyor, umulanlara umarsızlıkla yakla$mayı biliyordu. üzülürken olduğu gibi, üzerken de dublör kullanmıyordu.

  öğrendi insan; ummak ve bulamamak karde$ti ve karde$ler elbet bulu$urdu.
  ... ceviz agaci
 8. 8.
  Bulduğunu ummaya neden olur.

  (bkz: Öğrenilmiş çaresizlik)
  ... trinitrotoluen
 9. 9.
  Umudunu kaybetmeye neden olandır.
  ... ne oldu rengin soldu