1. 1.
    bir iktisat dersi.son gune bırakıldığını kasar zorlanırsın.
    1 ... jagatai