1. 1.
    Uluslararası Dürüstler israil Devleti'nin Naziler tarafından Holokost'a maruz kalan Yahudileri kurtarmak için hayatını riske atan gayri-Yahudilere verdiği onursal sıfattır. Terim, Nuh’un evrensel kanunlarına itaat eden Yahudi olmayan insanları anlatan “dürüst Yahudi olmayan” kavramından gelir.

    Dürüstlük Sertifikası

    uluslararası dürüstler
    1 -1 ... hesirga