1. .
    chp liler toplumun çoğunlukla okumuş kesimlerinden olduğu için hoşgörü kavramına çok açık insanlardır. vicdanları körelmemiştir. onlar hristiyan düşmanı değildirler. ama gözü dönmüş neocon tadındaki ulusalcılarımız hristiyanlara karşı bir öfke içindedirler. bunun sebebini düşündüm de ben lozan' dan kaynaklanıyor olsa gerek.
    lozan' a göre türkiye cumhuriyeti' nde azınlıklar 'gayri müslim' olanlar manasına geliyor. yani hristiyansan türk değilsin hesabı. din işlerini devlet aracılığıyla kontrol altına almak ve tek tip insan oluşturmak için 1924 yılında bizzat atatürk tarafından kurulan diyanet işleri başkanlığı da bu fikrin altyapısını oluşturan birkaç şeyden biri.
    bulgaristan' daki ve balkanlardaki gagauz- gagavuz türkleri hristiyanlaştıktan sonra 'türklüklerini' kaybettiler geyiğini ulusalcı çevrede duyarsınız mesela. her hristiyan potansiyel vatikan işbirlikçisi, her yahudi potansiyel mossad ajanıdır onlara göre.
    amerikan ceza sisteminde bir kişi suçu kanıtlanana kadar suçsuzdur. türkiye' de tam tersidir bu iş, ulusalcılara suçsuz olduğunu kanıtlayana kadar suçludur yahudiler, süryaniler, ortodokslar..
    1 -2 ... dekadans