1. 1.
  Ulusalcılar tam bağımsızlıkçı ve anti emperyalisttir. Sosyal demokratlar ise mandacı ve emperyalizm yanlısıdır.

  Ulusalcılar üretimden ve milli ekonomiden yanadır. Sosyal demokratlar ise liberal ve özelleştirmecidir.

  Ulusalcılar atatürk ilkelerine bağlıdır. Sosyal demokratlar bağlı değildir.

  Ulusalcılar cumhuriyetten yanadır. Sosyal demokratların ise cumhuriyetçilik gibi bir şartı yoktur.

  Ulusalcılar tarikat ve cemaatlere karşıdır. Sosyal demokratlar ise karşı değildir.

  Ulusalcılar dinin politikaya alet edilmesine karşı çıkarlar. Sosyal demokratlar karşı çıkmazlar.

  Ulusalcılar kamusal alanda türban gibi dini sembollerin yer almasına karşıdırlar. Sosyal demokratlar ise karşı değildir.

  Ulusalcılar bölücülere karşı net ve serttir. Sosyal demokratlar ise bölücülere karşı yumuşak ve ılımlıdır.
  1 ... marjinal turk fasisti