1. 1.
    ctrl ile w tuşlarına birlikte basınca görülendir.
    4 ... sapnu puas