1. 1.
    sözlüğün yeni fikirler üreten beyin takımıdır.
    ... judas