1. .
    uludağ sözlük tarafından kazanılan yerlerin daha yaşanılası hale gelmesiyle sonuçlanır. zall istanbul büyükşehiri alır kanımca. * * (bkz: başlık parsellemek)
    1 -1 ... west