1. 1.
    Birisi bursa ili sınırları içerisindeki bir dağ diğeri ise eski Türkçe de lügat anlamına gelen hede.
    ... bim kamyoncusu