1. 0.
    Bir erkek başına en az 2 erkek düşmesi planlanan zirvedir.
    ... agnoiolog