1. 1.
    odunu yemekle sonuçlanabilir.
    ... usualsuspects