1. 1.
    inci sözlüğün çocuk parkına dönmesi sonucu oluşan vaka. inciden kaçanlar buraya toplanınca burasıda normal olarak inci sözlük tabiriyle yaprağı yedi.
    2 ... rotto
  2. 2.
    türkiye'ye giren suriyeliler gibi daldılar sözlüğe.
    1 ... sivasli bey