1. 1.
    ekşi cephedeyken siz neredeydiniz ?
    ... sagopadinleyici