1. 1.
    kendini bir sıfat altında görmek isteyen ergenlerin beynini kıskıvrak ele geçiren yazarımsı.

    sayesinde klavye firmaları bayram ediyor, enter tuşunu çürütüp duruyor kendisi.
    #18030080 :)

kapat