1. 1.
  Atatürk’ün Hayatı

  1881 yılında Selanik’te doğan Mustafa Kemalin Babası Ali Rıza Efendi, Annesi Zübeyde Hanımdır. Babası Ali Rıza Efendi ilk zamanlar gümrük memurluğu yapmış daha sonra memuriyetten istifa ederek kereste ticareti yapmaya başlamıştır.

  Öğrencilik hayatına Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebinde başlayan Mustafa daha sora sırasıyla; Şemsi Efendi Okulunda, ortaokul eğitimini Selanik Askeri Rüştiyesinde ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi, lise eğitimini Selanik Askeri idadisi, üniversite eğitimini ise Harp Akademisi ve Harp Okulunda almıştır.

  Askerî Rüştiyesine devam ederken matematik öğretmeni tarafından ismi Mustafa olan diğer çocuklardan farklı olması için isminin sonuna Kemal ismini ilave etti ve adı Mustafa Kemal bu şekilde olmuştur.


  Manastır Askeri idadisini başarı ile bitirme başarısı gösteren Mustafa Kemale 10 Şubat 1902 de Teğmen Rütbesi verilmiştir. Harp Akademisinden ise 11 Ocak 1905 tarihinde Kurmay Yüzbaşı Rütbesiyle mezun olmuştur.

  Harp Akademisinden mezun olduktan sonra Suriye’nin Şam bölgesine padişahlık ve yönetimi aleyhindeki düşünceleri nedeniyle sürgün edilmiştir.3 yıl boyunca burada kaldığı süre boyunca Suriye’yi tamamıyla dolaşmış ve yönetimdeki eksiklik ve aksaklıkları çok iyi görmüştür.

  1906 yılında ise Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu bu cemiyeti kurarken en güvendiği arkadaşlarını seçti ve tüm bu gelişmeler devam ederken 20 Haziran 1907 tarihinde Şam’daki ordunun Kurmay Başkanlığına getirildi.

  13 Ekim 1907 tarihinde 3. Ordu karargâhına atandı. Selanik’te çalışmaya başlayan Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyetini de burada oldukça genişletmiştir.

  23 Temmuz 1908 tarihinde ikinci meşrutiyet ilan edildiği zaman ittihat ve Terakki Cemiyeti” içerisinde çalışmalara başlayan Mustafa Kemal istanbul’daki tüm gelişmeleri yakından izlemek istiyordu. Memlekette daha büyük ve daha köklü değişikliklerin yapılmasını istiyordu.

  ikinci meşrutiyetin ilanından sonra buna karşı olanlar tarafından 31 Mart vakası gerçekleştirildi. Bu isyanı bastırmak için hareket ordusunun başına getirilen Mustafa Kemal burada önemli hizmetlerde bulundu.27 Eylül 1911 tarihinde Genelkurmay Başkanlığında bir göreve getirildi.5 Ekim 1911 tarihinde italyanların Trablusgarp’ı istila etmesinden sonra buraya göreve gönderilen Mustafa Kemal buradaki başarılarından ötürü 27 Kasım 1911 tarihinde binbaşılığa terfi etti. Daha sonraları sırasıyla 27 Ekim 1913 tarihinde Sofya Ataşemiliterliğine, 1 Mart 1914 tarihinde yarbaylığa terfi etti.

  ingiliz Donanması 18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale Boğazını geçme girişimlerine başladı ve tarihimizdeki büyük zaferlerden biri olan Çanakkale Savaşı bu tarihte başlamış oldu.

  Mustafa Kemale 19. Tümen kuvvetlerinin komutası verildi. Burada düşmana karşı göstermiş olduğu başarılar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran büyük önder 1 Haziran 1915′de Albaylığa terfi ettirildi.

  Askeri alandaki başarıları nedeniyle sürekli yükseltilen Mustafa Kemal 1 Nisan 1916 da Generalliğe yükseltildi.30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı devletinin Mondros mütarekesinin imza edildiği günün ertesi günü Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığına getirildi fakat buranın Padişah kararı ile kapatılmasının ardından tekrar istanbul’a dönüş yapmıştır.

  19 Mayıs 1919 sabahı Padişah Yetkisi ile Samsuna ayak basan Mustafa Kemal buradaki asayiş ve güvenliği sağlamak için gönderilmişti. Burada önemli çalışmalar yürüttükten sonra Erzurum ve Sivas Kongreleri için buralara gitmiş ve cemiyeti ile birlikte önemli toplantılar yapılmış ve bu toplantılardan önemli kararlar alınmıştır.

  Tarih 9 Temmuzu gösterdiğinde ise 9 Temmuz 1919 da çok sevdiği askerlik görevinden istifa etmiştir. Daha sonra halkın desteği ile çalışmalarını büyük bir inatla gerçekleştiren Mustafa Kemal özellikle Erzurum kongresinde Milli mücadelenin temel kurallarını oluşturmuştur. Sivas kongresinde de bu başarıların devam ettirilmesi ile milli mücadele ruhu tüm Anadolu’ya yayılmaya başlamıştı.

  Bu dönemde en güvenli yerin Ankara olduğu düşünülerek burada milli mücadele çalışmaları devam ettirilmiştir. istanbul’un itilaf devletleri tarafından işgal edilmesinden sonra ise yeni bir meclis oluşturulması fikrini ortaya atan Mustafa Kemal 23 Nisan 1920 de nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisini açmayı başardı. Bu önemli başarı Türk bağımsızlık mücadelesinin askeri, siyasi ve sosyal lideri olmayı resmi olarak ta başarmıştı.

  1920′de Gümrü Antlaşması, 21 Ekim 1921′de Ankara Antlaşması, I. inönü zaferi, II. inönü zaferi, Sakarya zaferleri artık Milli mücadeleye olan güvenci artırmış ve yeni bir anayasanın gerekliliği ortaya çıkmıştı. Bu sebeple 20 Ocak 1921 günü ilk Anayasamız, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmişti.

  Mustafa Kemal Paşa’ya 3 ay süre ile 5 Ağustos 1921 günü Başkomutanlık yetkisi verilmesi ile Sakarya Meydan Muharebesi büyük bir zaferle kazanılmış ve Mustafa Kemale kanunla Mareşal ve Gazi unvanı verilmiştir.

  Tüm savaşlardan zaferle ayrılan Türk Milleti 11 Ekim 1922′de itilâf devletleriyle imzalanan Mudanya Mütarekesi ile çarpışmalara ve anlaşmalarda sözünü geçirmeye başlamıştır.

  Bu başarıları saltanatın kaldırılması, kapitülasyonların ve Cumhuriyetin 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmesi devam ettirdi. Halkın laikleşmesi için birçok inkılâp çıkarmıştır Mustafa Kemal zeki ve üretken kişiliği bu inkılâplar ile daha fazla ön plana çıkmıştır. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, lâiklik ve inkılâpçılık Türkiye siyasetinin ilkeleri olarak kabul edilmiştir.

  1927 yılında büyük hitabetiyle Türk Milleti için önemli olan Nutuk’u okudu.1934 yılında meclis çıkardığı özel bir kanuna ‘’Atatürk’’ soyadını verdi.

  Bundan sonra kendisinde teşhis konulan karaciğer hastalığı ile bir süre uğraştı Bu hastalık zamanlarında dahi Hatay’ın Anavatana katılması için büyük uğraşlar vermiştir.

  10 Kasım 1938 tarihinde dünyaya gözlerini yuman bu vatan aşığı lider Etnografya müzesinde geçici olarak kabrine konuldu. Cenazesine bütün dünya liderlerinin katılması dikkat çekiciydi.


  10 Kasım 1953 tarihinde ise naşı Etnografya müzesinden törenle Anıtkabir’e nakledildi.
  ulu önder atatürk ün hayatı
  6 -1 ... thelaz
 2. 2.
  Ona tanrı Değilde Önder Desek Daha mantıklı olur.
  3 ... thelaz
 3. 3.
  Adam hayatıdır.
  2 ... golgebeyi
 4. 4.
  hz muhammed de bir adam ve önderdir.
  -1 ... chocolatefish