1. 1.
    türk kaptanıderya. kılıç ali paşa'nın yanında yetişti. uzun süre cezayir ocağı'nda görev yaptıktan sonra, kılıç ali paşa'nın kaptanıderyalığı sırasında (1572-1587) istanbul'a gelip onun hizmetine girerek yüksek rütbeli bir deniz subayı oldu. damat ibrahim paşa'nın ikinci vezir olarak kubbealtına alınması üzerine, ondan boşalan kaptanıderyalığa getirildi (1588). türk donanmasını geliştirip daha da güçlendirmek için çalıştı.
    ... vernon sullivan