1. 1.
    evet müslman ahali, ukrayan gibi güzide bir ülke, çaresz ve yalnız bir memlekete yardım etmek her müslümana farzdır.

    aksini iddia eden müslüman değil kafirdir.
    ... yayli calgi