1. 0.
    collina nın bu objektif yorumuna tüm türkiye nin ihtiyacı var.
    ... similadon