1. 1.
    Nazi'ler. (Nasyonal sosyalist alman işçi partisi)
    -1 ... tuttugunu koparan adam