1. 1.
    bu kanun alman filolog Ferdinand Lasalle tarafından geliştirilmiştir. kapitalist sistemde işçi ücretlerinin geçim düzeyi üzerine çıkmayacağını; işçilerin asgari geçimlerini sağlayacak düzeyin üzerine çıkmaları halinde, bunun nüfus artışını teşvik edeceği ve buna bağlı olarak artan emek arzının ücretleri tekrar asgari geçim düzeyine indireceği ileri süren kanundur.
    1 ... gonulcelen