1. 1.
  italyanlar sömürge ve ham madde pazar arayışı için trablusgarpa girdiklerinde mısır ingilizlerin elinde olduğundan oraya düzenli ordu yollanamadı. atatürk ve gönüllü askerleri orada kahramanca savaşlar verselerde o sırada başlayan 1. balkan savaşı yüzünden
  cepheyi terk etmek zorunda kaldılar. uşi antlaşması bu sebepten gayrı imzalanan bir antlaşmadır.*
  1 ... azallan
 2. 2.
  osmanlı nın trablusgarp savaşı sonrasında italya ile imzaladığı antlaşmadır.

  --Osmanlı Devleti Trablusgarp'taki kuvvetlerini çekecek ve burayı italya'ya bırakacak,
  --Osmanlı, Trablusgarp'taki Müslümanların haklarını koruyacak,
  --italya Oniki Ada'yı geçici olarak elinde tutacak; Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında bu adaları savunamayacaktı.

  böylelikle osmanlı afrika daki son topraklarını da kaybetmiş,oniki ada sorunu doğmuş,italyanlar da sonunda bir savaş kazanmışlardır.
  2 ... disco inferno
 3. 3.
  ouchy diye yazılır.
  ... ysg
 4. 4.
  Uşi Antlaşmasının başlıca maddeleri şunlardı:

  1. Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı. Trablusgarp ve Bingazi, yeni bir kanun ve özel düzenle yönetilecektir.
  2. Trablusgarp ve Bingazi'de Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını, padişah adına naibü's-sultan olarak tayin edilen bir görevli koruyacak, dini ve adli işler, padişah tarafından seçilecek kadılar eliyle yürütülecekti. Kadı ve Naibü's-Sultan'ın maaşları, Osmanlı maliyesince ödenecekti.
  3. italya Oniki Ada'yı geçici olarak elinde tutacak, Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında bu adaları savunamayacaktı.

  bunun yanında o dönem adaların yunanlar tarafından kapılmasından korkulduğu için adalar italya'ya geçici olarak verilmiştir. 2. dünya savaşından sonra da faşist italya adaları yunanistan'a vermiştir.
  1 ... par avion
 5. 5.
  italya'nın kuzey afrika'ya saldırmasından sonra bölgeye giden osmanlı subaylarının direnmesinin ardından, italya'nın on iki adalar'a çıkması sonucu imzalanan antlaşmadır.
  ... pyndemonium
 6. 6.
  tarih sınavlarının karizmatik sorularından biri.
  ... kadavra
 7. 7.
  Balkan Savaşı'nın çıkması üzerine, Osmanlı Devleti italya'dan barış istemek zorunda kaldı. Barış antlaşması, isviçre'nin Lozan şehri yakınındaki Uşi(Ouchy) kasabasında imzalandı. Yapılan antlaşma gereğince, Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı. Osmanlı Devleti, buradaki askerlerini geri çekecekti. Bu italya'ya, Trablusgarp ve Bingazi'yi serbestçe işgal edebilme fırsatını veriyordu. Buna karşılık italya, elinde tuttuğu Rodos ve çevresindeki Oniki Ada'yı bir süre sonra Osmanlı Devletine geri verecekti. Ancak adaların Osmanlı Devleti'ne teslimi hiçbir zaman gerçekleşmedi. II.Dünya Savaşı'ndan sonra da adalar Yunanistan'a verildi.

  Uşi Antlaşmasının başlıca maddeleri şunlardı:

  1.Trablusgarp ve Bingazi'ye tam bir özerklik tanındı. Trablusgarp ve Bingazi,
  yeni bir kanun ve özel düzenle yönetilecektir.
  2.Trablusgarp ve Bingazi'de Osmanlı Devleti'nin çıkarlarını, padişah adına
  naibü's-sultan olarak tayin edilen bir görevli koruyacak, dini ve adli işler,
  padişah tarafından seçilecek kadılar eliyle yürütülecekti.
  Kadı ve Naibü's-Sultan'ın maaşları, Osmanlı maliyesince ödenecekti.
  3.italya Oniki Ada'yı geçici olarak elinde tutacak, Osmanlı Devleti
  Balkan Savaşlarında bu adaları savunamayacaktı.

  Özellikle Yunanistan'ın adaları işgal edebileceğinden korkulmuştur.
  Fakat italya bir daha bu adaları geri vermemiştir. Faşist italya
  II.Dünya Savaşını kaybedince adaları 1947'de Yunanistan'a devretmiştir.*

  not: diğer osmanlı antlaşmaları için:
  http://tr.wikipedia.org/w...B1_Antla%C5%9Fmalar%C4%B1
  1 ... meister writer
 8. 8.
  insana nasıl koyar bu antlaşma. çok sevilen zat-i şahane 2. abdulhamid han donanmayı haliçte paslanmaya terk ettiği için deniz kuvvetleri bulunmayan osmanlı devletinin içler acısı halinin belgesidir bu antlaşma.

  vatansever ittihad ve terakki subaylarının -donanma bulunmadığı için- develerle trablusgarb'a gidip yerel halkı örgütlemesi ve uzun süre direnmesinin antlaşmasıdır bu.

  ayrıca arap milletinin ilk defa bizi arkadan vurmadığı bir antlaşmanın savaşı yapılmıştır trablusgarb'de..
  1 -2 ... karamsar kelimeler
 9. 9.
  ismi en sevimli, en sempatik, insanın gucuk- gucuk yapası gelen osmanlı imparatorluğu antlaşmalarındandır.
  ... fayaka
 10. 10.
  1911- 1922 yıllarında yapılan ve türk- italya savaşının sona ermesine sebep olan antlaşma.
  1 ... linka