uşaq ya da böyük ol hariboyla hoşbeht ol başlığına bugün entry girilmemiş.