1. 1.
    talihsiz bir hadisedir.
    -1 ... nevilevile