1. 1.
    bütün uçaklar otomatik vitesli olduğu için normal olandır.
    1 ... ecinni
  2. 2.
    yan aynaları olmaması yanında bir hiçtir. koca uçak geri geri giderken gel gel yapıyorlar.
    1 ... bize de mi caylak