1. 1.
  uçakların hızı basit olarak 4 şekilde ölçülür ve ölçmesini sağlayana aletere de (bkz: pitot)tüpü adı verilir.
  Birincisi Speed / IAS): irtifa ve hava sıcaklığı gibi etkenlere karşı düzeltilmemiş, göstergede okunan hızdır. pitot tüpü size ias hızını verir ve havadaki dinamik ve statik basıncın farkından mekanik olarak hesaplar.atmosferin deniz seviyesindeki standart yoğunluğunu kullanacak şekilde kalibre edilmiştir. kısaca uçağın hızını direk olarak ölçen hiç bir farklı parametreyi hesaba katmadan a elde edilen hıza denir.

  ikinci olarak True Air Speed / TAS): irtifa ve hava sıcaklığı gibi etkenler dikkate alınarak düzeltilmiş olan hakiki hava hızıdır.

  üçüncü olarak (Calibrated Air Speed / CAS): Uçulan yüksekliğe ve yoğunluğa bağlı olarak düzeltilmiş olan hava hızıdır yani en doğdu sonucu CAS tan alırız.

  son olarak Yer hızı (Ground Speed): uçağın yerdeki gölgesinin yere göre olan hızıdır.
  1 ... bal yapmayan sosyetik ari