1. 1.
    Sayıları oldukça fazlaymış.

    Evet turcolar kendinizle gurur duyun Avrupalı oldunuz.
    -1 ... 25 eylul 2017